รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน และประจำปี

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน กันยายน 2565   30 ก.ย. 2565 17 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565   30 ก.ย. 2565 21 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อประจำเดือน สิงหาคม 2565   5 ก.ย. 2565 19 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2565   5 ก.ย. 2565 21 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน กรกฎาคม 2565   2 ส.ค. 2565 24 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565   2 ส.ค. 2565 15 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565   8 ก.ค. 2565 22 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อประจำเดือน มิถุนายน 2565   8 ก.ค. 2565 33 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน เมษายน 2565   10 พ.ค. 2565 39 ครั้ง