ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารขาว - ดำ ระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง   12 ต.ค. 2565 13 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ทั้ง 6 ตำแหน่ง   10 ต.ค. 2565 17 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุง ล้างทำความสะอาด และเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โ.....   15 ก.ย. 2565 22 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉ.....   5 ก.ย. 2565 20 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5 ก.ย. 2565 23 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก โดยวิธีเฉ.....   30 ส.ค. 2565 17 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก B.W.R. .....   26 ส.ค. 2565 17 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการส่งเสริมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก B.W.R. Car Fre.....   26 ส.ค. 2565 17 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16 ส.ค. 2565 12 ครั้ง