ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     20 พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     15 พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     13 พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     23 เม.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมแสงสว่างที่ชำรุดสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     23 ก.ย. 2562
ซื้อทำโรลอัพเพื่อใช้ในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     18 ก.ย. 2562
ซื้อโครงการอำนวยการแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวถูกหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     30 ส.ค. 2562