Facebook share Twitter share Print

เขาพะ Music Dam

หมวดกิจกรรม : หมวดท่องเที่ยว

เขาพะ Music Dam ระหว่างวันที่ 2-3-4 ธันวาคม 2565 นี้ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยปรือ จ.นครนายก

สถานที่ดำเนินการ
ณ ลานกิจกรรมอ่างเก็บน้ำห้วยปรือ ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
หน่วยงาน
-
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
-
วัน/เวลาเริ่มต้น
02/12/2565 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด
04/12/2565 : ไม่ระบุเวลา