Facebook share Twitter share Print

งานแข่งขันจักรยานปั่นพิชิตเขื่อนขุนด่านฯ

หมวดกิจกรรม : หมวดกีฬา

ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดนครนายก ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก ชอเชิญร่วมงานแข่งขันจักรยานปั่นพิชิตเขื่อนขุนด่านฯ "Tour of Khundan 2022" ในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ณ ลานท้ายเขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก

สถานที่ดำเนินการ
ณ ลานท้ายเขื่อนขุนด่านปราการชล อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
หน่วยงาน
-
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
-
วัน/เวลาเริ่มต้น
27/11/2565 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด
27/11/2565 : ไม่ระบุเวลา